Kết nối cựu du học sinh

Cảm nghĩ của cựu du học sinh

Bạn vẫn còn cân nhắc lựa chọn Hà Lan là điểm đến. Hãy để các cựu du học sinh cho bạn biết những cảm nhận thực tế của họ

Xem thêm

Tôi có thể làm việc khi đang học không?

Tất cả những điều sinh viên cần biết về làm việc khi học ở Hà Lan

Xem thêm

Cuộc sống sinh viên

Hầu hết đời sống sinh viên ở Hà Lan diễn ra ngoài khuôn viên trường.

Xem thêm

Nhà ở

Ở Hà Lan, sinh viên thường không ở trong khuôn viên trường mà ở nhà riêng.

Xem thêm

cập nhật lần cuối 13/05/2019 12:30